1. Chọn một chủ đề hấp dẫn và độc đáo Để thu hút độc giả, hãy đảm bảo chọn một chủ đề hấp dẫn và khác biệt. Hãy tìm hiểu và nghiên cứu thị trường để…